Struktura Straży Honorowej / Estructura

Versión en español y polaco / Wersja w języku hiszpańskim i polskim

cropped-cropped-alfombra-en-bour-en-bresse.jpg

ESTRUCTURA:

La Guardia de Honor es una organización que está presente, prácticamente en todo el mundo.

En la actualidad, desde el año 2013, el Centro Internacional está ubicado en España; en el Primer Monasterio de la Visitación de Santa María (Madrid).

El cuidado espiritual de la Comunidad lo dirige el Director, D. Juan José Infantes Barroso. Habitualmente, él se ocupa de las cuestiones de la organización; otras ocupaciones son las de los celadores, la secretaría y la tesorería. En los centros con un gran número de miembros también son designados un celador auxiliar. Todos los celadores están autorizados a aceptar a los candidatos para la Guardia y la organización de nuevos centros. Éstos también deben distribuir la formación y los materiales informativos, enviando desde la Dirección de la Archicofradía en Madrid.

La Hora de Presencia en el Corazón de Jesús se inició en la segunda mitad del siglo XIX. En un convento francés de las Hermanas de la Visitación en Bourg-en-Bresse. Hermandad y Archicofradía se desarrollaron de forma muy dinámica, creando nuevas comunidades en las parroquias, seminarios y congregaciones religiosas. En 1949, se registraron más de 700 durante la Segunda Guerra Mundial que, junto a los años de gobierno comunista, han obstaculizado el desarrollo de la organización. La renovación de las estructuras y de las misiones de la Archicofradía ha sido posible a partir de 1990.

Polonia ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto al número de miembros, y por lo tanto la Guardia de Honor tiene centros NSPJ. Es el resultado del hecho de que desde sus comienzos fue penetrando y enraizándose en las horas de práctica de la oración de cada persona.

La Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús es una Asociación (Archicofradía) de personas que quieren responder a la queja de Jesús en el huerto de Getsemaní. Donde el Señor dice a Santa Margarita que busca quién podría velar una hora con Él; “busqué quien me consolara y no lo encontré!”. Sus miembros están tratando de reparar a su Amor y dar consuelo Corazón de Jesús, lleno de dolor por el olvido y la ingratitud humana. Ese Corazón, herido una vez por el centurión con la lanza en la cruz, aún sigue herido por nuestros pecados, a pesar de que es una fuente de poder y de esperanza cristiana. La Archicofradía tiene como lema: honor, amor, y gloria al Corazón de Jesús.

Con este fin, los miembros de la guardia escogen una hora durante al día durante una de las actividades diarias, unidos en la mente y por el corazón, para acompañar a Jesús presente en el tabernáculo, adorarlo, y ofrecerle su vida. Y, sobre todo, un amor fiel.

en el mundo (2005)
católicos en el mundo
http://www.age-of-the-sage.org/mysticism/world_religions_populations.html
Identidades religiosas en el mundo (link)
polskim

relojPolska plasuje się na czołowym miejscu na świecie co do liczebności członków, a tym samym ośrodków Straży Honorowej NSPJ. Wynika to między innymi z faktu, iż dość wcześnie przeniknęła i zakorzeniła się u nas praktyka Godziny

Obecności przy Sercu Jezusa, zainicjowana w drugiej połowie XIX w. we francuskim klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse. Bractwo, a następnie Arcybractwo  rozwijało się bardzo dynamicznie, tworząc nowe wspólnoty w parafiach, seminariach i zgromadzeniach zakonnych. W roku 1949 zanotowano ich już ponad 700. II wojna światowa, a także lata rządów komunistycznych zahamowały rozwój organizacji. O odnowieniu struktur i misji Arcybractwa można było pomyśleć dopiero w 1990 r.

Honor Straż Najświętszego Serca Jezusa jest stowarzyszeniem ludzi, którzy chcą, aby reagować na skargi Pana Jezusa w Ogrójcu: „Nie mogliśmy oglądać jedną godzinę ze mną?”.

Jego członkowie starają się wynagrodzić swoją miłość i komfort Serce Jezusa, pełne bólu i zapomnienie ludzkiej niewdzięczności. Że serce, zranione raz w setnika uruchamia krzyż, i wciąż zraniony przez nasze grzechy, mimo że jest źródłem mocy i nadziei chrześcijańskiej. Archicofradía motto to: cześć, miłość, pensja Serce Jezusa.

W tym celu członkowie golpeador sobie godzinę w ciągu dnia do jednego z codziennych czynności w umyśle i sercu, aby towarzyszyć Jezusa w tabernakulum, wielbią go, oferując nagrodę za jego życie, a przede wszystkim wiernej miłości.

Dlatego zadaniem Bractwa jest:

rozwój nabożeństwa do Bożego Serca środek, który nie tylko leczyć, ale również zapobiega sekularyzacji, w celu wyeliminowania widoczne oznaki wiary chrześcijańskiej;

Łączna nabożeństwo do Serca Bożego, tak aby można było dokonać gojenie życia moralnego człowieka, rozwoju ich cnót i różnych darów Ducha Świętego.

poprzez pogłębienie wiary życia apostolskiego i wzmocnienie realizacji obowiązków rodzinnych i zawodowych w uświęcającą miłość Chrystusa;

Świadome przebudzenie miłość bliźniego biorąc prac własnych sercach, synowska miłość Boga łączy się z braterską miłością.

Z tej formy pobożności, członkowie Bractwa tworzą swoje życie wewnętrzne, dzięki czemu codziennie powołanie do świętości i pomóc uratować świat i nową ewangelizację.

http://www.strazhonorowa.pl/charyzmat-i-misja

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s